Bo­das för­lust­svit bröts till slut

Åbo Underrättelser - - SPORT -

HERRTREAN. Ef­ter fy­ra må­na­der av mot­gång­ar lyc­ka­des FC Bo­da bry­ta sin dyst­ra för­lust­sta­tistik un­der ons­dags­kväl­len. La­get ha­de in­te ta­git en en­da po­äng se­dan se­gern över Wil­pas i ju­ni, men mot näs­tjum­bon TuWe blev det full pott på bor­ta­plan i herr­tre­ans sista om­gång.

Bo­da fick en smakstart då TuWe släpp­te in ett själv­mål re­dan i den fem­te match­mi­nu­ten. Hen­rik Kan­to­la kvit­te­ra­de för vär­dar­na strax ef­ter halv­tid, men med fem­ton mi­nu­ter tog Bo­da led­ning­en igen ge­nom Rasmus Lind­holm. John Sand­holm fast­ställ­de slut­re­sul­ta­tet 3–1 i den 86:e mi­nu­ten.

Ef­tersom TuWe förlorade är det nu klart att bå­da la­gen de­gra­de­ras till di­vi­sion fy­ra 2019. ÅIFK och Wol­ves käm­par om att und­vi­ka den tred­je och sista ned­flytt­nings­plat­sen på lör­dag. En av dem fal­ler ur se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.