Blick på barn i bak­sä­tet led­de till ked­jek­rock

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

ÅBO. En kvin­na född 1984 kör­de längs Helsing­fors­vä­gen mot Åbo då hon tit­ta­de till sitt barn som satt på bak­sä­tet. Där­för no­te­ra­de hon in­te bi­lar­na som stan­nat fram­för hen­ne.

Hon kör­de på en bil som slung­a­des mot den fram­fö­ran­de bi­len. Kvin­nan i den mit­ters­ta bi­len för­des till sam­jou­ren i Åbo för kon­troll av si­na ska­dor.

Kvin­nan med bar­net miss­tänks för även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten och vål­lan­de av per­son­ska­da.

Olyc­kan in­träf­fa­de kloc­kan 8 på ons­dags­mor­go­nen. ÅBO. En olyc­ka med död­lig ut­gång in­träf­fa­de på tors­da­gen un­ge­fär kloc­kan 14.40 på Mey­er­var­vet i Åbo då en man blev un­der en truck.

Var­vets egen rädd­nings­per­so­nal var snabbt på plats och för­sök­te åter­uppli­va man­nen ut­an att lyc­kas.

In­te hel­ler Rädd­nings­ver­ket som kom till olycks­plat­sen cir­ka 10 mi­nu­ter se­na­re kun­de räd­da man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.