Ked­jek­rock på Ny­lands­ga­tan

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

ÅBO. På ons­da­gen kloc­kan 10.30 gav en per­son­bil plats för en buss att svänga ut från håll­plat­sen. Då kör­de en 1954 född kvin­na på bi­len. En ung kvin­na kör­de i sin tur in i den äld­re kvin­nans bil. En pas­sa­ge­ra­re i den förs­ta bi­len ska­da­de sig lind­rigt. Kvin­nor­na miss­tänks för även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.