Dok: Hoc­key och höga klac­kar

Åbo Underrättelser - - RADIO OCH TV -

Mik­ke har ar­be­tat i gru­van, har tre barn och har i he­la sitt liv bu­rit på en hem­lig­het. En dag be­stäm­mer hon sig för att va­ra helt sann mot sig själv och le­va helt ut­an för­ne­kel­ser och av­slö­jar hem­lig­he­ten. Det blir upp­tak­ten till ett virv­lan­de liv där släk­ten ska in­tro­du­ce­ras till Mi­cae­la, där re­sor till Skel­lef- teå och Bo­hus­län kom­bi­ne­ras med sal­sa­dans i Ha­van­na och pas­sio­nen för fa­vo­rit­la­get Skel­l­ef­teå AIK. Svensk do­ku­men­tär från 2018.

● Yle Fem kloc­kan 18.30

YLE BILDTJÄNST

HOC­KEY OCH HÖGA KLAC­KAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.