Po­lis med au­to­mat­va­pen ryck­te ut i Ma­ri­e­hamn

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Em­ma Harald / Nya Åland för SPT

ÅLAND. Po­li­sen på Åland fick på fre­da­gen larm om att en per­son setts med ett han­deld­va­pen i Ma­ri­e­hamn.

Den åländs­ka po­li­sen fick in ett larm om ett miss­tänkt lad­dat han­deld­va­pen på fre­da­gen, men det vi­sa­de sig va­ra en ki­ka­re.

In­nan sa­ken var ut­redd ha­de än­då fullt ut­rus­tad po­lis med au­to­mat­va­pen stop­pat och kropps­vi­si­te­rat fle­ra män i Själv­sty­rel­se­par­ken i Ma­ri­e­hamn.

Rätt snabbt kun­de po­li­sen kon­sta­te­ra att det in­te fanns nå­got fog för miss­tan­kar­na. Det en­da som hit­ta­des var en ki­ka­re.

– Det var ett miss­för­stånd. Jag vil­le säl­ja en ki­ka­re, men nå­gon trod­de det var ett skjut­va­pen, sä­ger en av män­nen som stop­pa­des.

– Po­li­sen bad om ur­säkt ef­teråt, men det är klart att de mås­te un­der­sö­ka det, fort­sät­ter han och skrat­tar li­te: Man blir li­te choc­kad när po­li­sen kom­mer med va­pen.

Ing­en av män­nen miss­tänks för nå­got brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.