Ar­ke­o­log i Drags­fjärd be­rät­tar om ut­gräv­ning

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

DRAGS­FJÄRD. På mån­dag kloc­kan 18 ord­nar Drags­fjärds hem­bygds­för­e­ning en möj­lig­het att hö­ra ar­ke­o­log Jan Fast be­rät­ta om ut­gräv­ning­en ny­li­gen i Öl­mos.

Då un­der­sök­tes en stor brons­ål­der­boplats men in­nan del­ta­gar­na åk­te hem hann de upp­täc­ka ock­så en sten­ål­ders­boplats, så det ver­kar ha va­rit kon­ti­nu­er­lig bo­sätt­ning där väl­digt länge.

– Al­la in­tres­se­ra­de är väl­kom­na till fö­re det­ta bank­lo­ka­len i Kär­ra för att hö­ra me­ra, sä­ger hem­bygds­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Mo­na Fer­ne­li­us.

MO­NI­CA SANDBERG

OFÖRSTÖRD PLATS. Ar­ke­o­lo­gen Jan Fast är över­ty­gad om att Öl­mosvi­kens gam­la boplats för­tjä­nar nog­grann ut­gräv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.