Bacon­plät­tar till far!

» Över­ras­ka pap­pa med god mat fars­da­gen till ära.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - So­fie Ser­ge­li­us 040-5443997 so­fie.ser­ge­li­us@hss­me­dia.fi

BACON-OCH LÖNNSIRAPSPLÄTTAR

140 g bacon

3,5 dl ve­te­mjöl

3 tsk bak­pul­ver

0,5 tsk salt

0,5 dl lönn­si­rap

3,25 dl mjölk

2 msk fi­kon­sylt lönn­si­rap och smör till ser­ve­ring

SKÄR baco­net i bi­tar. Het­ta upp en stek­pan­na och stek baco­net knap­rigt. Låt över­lopps fett rin­na av på ett hus­hålls­pap­per­sark. Ta va­ra på bacon­fet­tet.

Rör ihop ve­te­mjö­let med bak­pul­ver och salt. Rör ner lönn­si­rap, mjölk och fi­kon­sylt. Blan­da till en jämn smet och till­sätt där­ef­ter tre fjär­de­de­lar av baco­net.

Het­ta upp en stek­pan­na och till­sätt li­te av bacon­fet­tet. Häll cir­ka två matske­dar av plätt­s­me­ten i stek­pan­nan och stek plät­ten i ett par mi­nu­ter per si­da tills det bör­jar dy­ka upp bubb­lor på ytan. Vänd och stek yt­ter­li­ga­re ett par mi­nu­ter. Uppre­pa med res­ten av plätt­s­me­ten.

Ser­ve­ra plät­tar­na med lönn­si­rap, smör och res­ten av det kna­per­stek­ta baco­net.

MEATBALLSUB–UGNSBAKAD KÖTTBULLSSMÖRGÅS

KÖTTBULLAR

400 g nöt­färs

1 ägg

0,5 lök

2 vit­löks­klyf­tor

0,5 tsk pap­rika­pul­ver

2 krm grov­ma­len svart­pep­par 1 tsk salt

1 dl crè­me fraiche

1 tsk dijon­se­nap

VÄRM ug­nen till 225 °C. Pla­ce­ra ett bak­plåts­pap­per på en ugns­plåt.

Ska­la och fin­hac­ka lö­ken och vit­lö­ken.

Blan­da ihop kött­färs med övri­ga in­gre­di­en­ser till en jämn smet. Rull­la ihop till små köttbullar (cir­ka en mat­sked smet per kött­bul­le).

Pla­ce­ra kött­bul­lar­na på plå­ten och gräd­da på mel­lers­ta fal­sen i 15 mi­nu­ter.

TOMATSÅS

1 gul lök

2 vit­löks­klyf­tor

1 tsk oliv­ol­ja

1 msk to­mat­puré

1 krm grov­ma­len svart­pep­par 400 g to­mat­kross

0,5 dl vat­ten 1 grön­saks­bul­jong­tär­ning 1 tsk tor­kad ore­gano 1 tsk ho­nung

0,5 dl röd­vin (al­ter­na­tivt cir­ka 1 msk röd­vins­vi­nä­ger)

1 krm chi­li­fling­or

SKA­LA och fin­hac­ka lök och vit­lök. Fräs lö­ken i ol­jan i en tjock­bott­nad ka­strull tills den är ge­nom­skin­lig och till­sätt där­ef­ter vit­lö­ken och fräs i yt­ter­li­ga­re en mi­nut.

Rör ner to­mat­puré, svart­pep­par, to­mat­kross, vat­ten och grön­saks­bul­jong­tär­ning­ar. Ko­ka upp så­sen och till­sätt där­ef­ter tim­jankvis­tar, ros­ma­rin, ho­nung, vin och chi­li­fling­or.

Låt så­sen ko­ka i 15 mi­nu­ter på låg vär­me.

TILL­BE­HÖR

6 mju­ka ost­sem­lor 100 g ri­ven moz­za­rel­la 3 msk fin­hac­kad ba­si­li­ka 2 msk rostad lök

VÄRM ug­nen till 225 °C gra­der

Skär upp sem­lor­na och pla­ce­ra ett par köttbullar in i brö­det, ring­la över av to­mat­så­sen och top­pa med ri­ven moz­za­rel­la. Pla­ce­ra sem­lor­na bred­vid varand­ra i en ugns­form så att fyll­nings­si­dan är upp­åt.

Gräd­da brö­den i mit­ten av ug­nen i cir­ka 5 mi­nu­ter tills os­ten smält. Strö över av den hac­ka­de ba­si­li­kan och den ros­ta­de lö­ken. Ser­ve­ra smör­gå­sar­na var­ma.

OSTIGLASAGNEOCH VITLÖKSBRÖD

1 stor gul lök

3 vit­löks­klyf­tor

1 msk smör

600 g nöt­kött­färs

400 g to­mat­kross

3 msk to­mat­puré

2 tsk tor­kad ore­gano

1 tsk tor­kad tim­jan

1 tsk ho­nung

1 krm ta­ba­sco (me­ra en­ligt egen smak)

2 krm grov­ma­len svart­pep­par 2 eko­lo­gis­ka kött­bul­jong­tär­ning­ar la­sag­ne­plat­tor

200 g färsk moz­za­rel­la

OSTSÅS

3 msk ve­te­mjöl

8 dl mjölk

200 g mjuk ri­ven moz­za­rel­la 30 g fin­ri­ven par­me­sa­nost 1 tsk salt

VÄRM ug­nen till 225 °C.

Ska­la och fin­hac­ka lök och vit­lök. Fräs lö­ken i smör i en stek­pan­na i ett par mi­nu­ter och till­sätt där­ef­ter vit­lö­ken.

Pla­ce­ra kött­fär­sen i stek­pan­nan och stek den un­der om­rör­ning så att den smu­lar sig.

Till­sätt to­mat­kross, to­mat­puré, ore­gano, tim­jan, ho­nung, ta­ba­sco, svart­pep­par och bul­jong­tär­ning. Låt så­sen ko­ka i cir­ka 5 min.

Häll hälf­ten av mjöl­ken i en li­ten ka­strull och vis­pa ner ve­te­mjö­let.

Till­sätt res­ten av mjöl­ken och låt ko­ka upp un­der visp­ning, i cir­ka 3 mi­nu­ter.

Rör ner den riv­na moz­za­rel­lan och par­me­sa­nen. Sma­ka av med salt och vit­pep­par.

Var­va kött­färs­sås, ostsås och la- sag­ne­plat­tor i en smord ugns­sä­ker form, cir­ka 30 x 40 cen­ti­me­ter. Häll det sis­ta av ost­så­sen överst. Strö över den färs­ka moz­za­rel­lan, ri­ven i bi­tar.

Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter.

VITLÖKSBRÖD

1 ba­gu­et­te

4 vit­löks­klyf­tor

100 g mjukt smör

1 msk fin­hac­kad blad­per­sil­ja 2 krm salt

1 krm grov­ma­len svart­pep­par

VÄRM ug­nen till 200 °C.

Ska­la och pres­sa vit­löks­klyf­tor­na. Rör ihop vit­lö­ken med smör, blad­per­sil­ja, salt och pep­par.

Skär ba­gu­et­ten i ski­vor och bred vit­löks­smör på al­la ski­vor. Pla­ce­ra på ett bak­plåts­pap­per på en ugns­plåt och gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 5-7 mi­nu­ter.

SO­FIE SER­GE­LI­US

PER­FEKT TILL FARSDAG. La­sag­ne med extra myc­ket ost.

SMASKENS! Bjud pap­pa på luf­ti­ga och läck­ra plät­tar med bacon och lönn­si­rap.

KÖTTBULLSMÖRGÅSAR. Mju­ka ost­sem­lor med köttbullar, tomatsås och moz­za­rel­la tyc­ker pap­pa sä­kert om.

EN­KELT OCH GOTT. Vitlöksbröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.