Cy­kel­på vil­lo­väg i-Ki­mi­to

» För­u­tom cy­keln ha­de en barn­vagn stu­lits från en bo­stad i när­he­ten.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Monica Sand­berg

Ska­de­gö­rel­sen på Ki­mi­to­ön fort­sät­ter. I går mor­se sågs en de­mo­le­rad cy­kel upp­his­sad i en flagg­stång vid Vil­la Lan­de vid tor­get i Ki­mi­to.

För­u­tom cy­keln ha­de en barn­vagn stu­lits från en bo­stad i när­he­ten. Ock­så barn­vag­nen var för­störd.

Ska­de­gö­rel­sen po­li­san­mäl­des.

FASTIGHETSCHEF Jonas Pom­rén vid Ki­mi­to­öns kom­mun, som är en av de­lä­gar­na i Vil­la Lan­de, sä­ger att man nu mås­te dis­ku­te­ra om fle­ra ka­me­ror ska skaf­fas.

– Fort­sät­ter det så här så är det in- te håll­bart. Det tar tid och peng­ar, sä­ger han.

He­la hös­ten har bju­dit på rap­por­ter om ska­de­gö­rel­se, främst i sko­lor och dag­hem.

– Ba­ra i ett fall vet vi vil­ka de skyl­di­ga är. De kom själ­va och er­kän­de, ef­ter att ha fått då­ligt sam­ve­te. Det var bra gjort, sä­ger Pom­rén.

MONICA SAND­BERG

CYKELNERTAGNING. Po­li­sen har högst va­ri­e­ran­de ar­bets­upp­gif­ter - här tar äld­re kon­sta­pel To­bi­as Karls­son ner cy­keln som his­sats upp i Vil­la Lan­des flagg­stång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.