Öv­ri­ga pre­miä­rer

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Kris­ter Lind­berg

THE GIRL IN THE SPI­DER’S WEB (Det som in­te dö­dar oss) Stor­bri­tan­ni­en/Tyskland/Sve­ri­ge/ Ka­na­da/USA 2018

Re­gi: Fe­de Al­va­rez Ma­nus: Fe­de Al­va­rez, Ste­ven Knight ef­ter David La­gercrantz ro­man

I rol­ler­na: Clai­re Foy, Sver­rir Gud­na­son, Syl­via Ho­eks

1:56 F16

Clai­re Foy (The Crown, First man) tol­kar i och för sig Lis­beth Sa­lan­der tro­vär­digt men fil­men i hel­het är en­ligt upp­gift en be­svi­kel­se. (Fil­men har för­hands­vi­sats myc­ket för­sik­tigt). Fil­men byg­ger på upp­föl­ja­ren till Mil­len­ni­um-tri­lo­gin, Det som in­te dö­dar oss, skri­ven av David La­gercrantz. ”The Girl in the spi­der’s web” är av skräck­films­re­gis­sö­ren Fe­de Ava­rez (Don’t bre­at­he).

THE GRINCH

Ki­na/USA 2018

Re­gi: Scott Mo­si­er, Yar­row Che­ney Ani­ma­tion.

1:30 F7

Dr Seuss äls­ka­de barn­bok nu som ani­ma­tion. Grin­chen är en gri­nig grön gub­be som ha­rar ju­len; han stjäl ju­len med allt det in­ne­bär (jul­gran, jul­klap­par etc). För att lyc­kas där­med låt­sas han va­ra jul­tom­ten med ren och allt. Men en li­ten flic­ka, Cin­dy-Lou Who, kan kanske med sin op­ti­mism få Grin­chen på and­ra tan­kar, ty in­nerst in­ne är han snäll? Gam­mal­dags be­rät­tel­se, snyggt ani­me­rad och ro­lig, om det go­das seger över elak­het och cy­nism.

OVERLORD

USA 2018

Re­gi: Ju­li­us Ave­ry

I rol­ler­na: Wy­att Rus­sell, Bo­ke­em Wood­bi­ne, Pi­lou As­bæk 1:50 F16

Skräck­film där And­ra världs­kri­get-film mö­ter zom­bi­e­fil­mer­na. Hi­sto­ris­ka sce­ner för­vand­las till blo­dig sci­ence fic­tion när film­ma­kar­na hit­tar ett un­der­jor­diskt la­bo­ra­to­ri­um där na­zis­ter för­vand­lar stu­pa­de till su­per­zom­bi­e­sol­da­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.