Barnom­buds­man fö­re­slår gra­tis lus­lä­ke­me­del

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

HÄL­SA. Me­di­ci­ner mot löss och spring­mask kun­de va­ra gra­tis för barn­fa­mil­jer, fö­re­slår barnom­buds­man­nen Tu­o­mas Kurt­ti­la. Det här kun­de fö­re­byg­ga de epi­de­mi­ar-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.