Kor­po Pen­sio­nä­rer

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Kor­po Pen­sio­nä­rer träf­fas igen på må­nads­mö­tet tis­da­gen den 13 no­vem­ber kloc­kan 13.00 på Kom­munal­går­den i Kor­po. Vi minns de un­der året bort­gång­na. Maj­san och Ca­ro­la för­stärk­ta med Dan upp­trä­der. Vi får även nju­ta av Na­gu­fa­mil­jen Gran­ströms mu­sik. Kaf­fe­ser­ve­ring. OBS! Te­a­ter­re­san till Åbo star­tar lör­da­gen den 10 no­vem­ber kloc­kan 9.30 från Kor­po­st­röm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.