Ki­mi­to Pen­sio­närs­för­e­ning

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Kom ihåg att an­mä­la dej till vår jul­mid­dag på Ca­fe Vi­van i Sö­der­lång­vik den 7 de­cem­ber kl. 15.00! Pris 40 €/pers. Bus­sen kl. 14.00 fr. Vre­ta och kör nor­mal rutt. OBS: ti­den har änd­rat! Anm. till Stig tel 050 5151946 el. e-post stig.lunds­trom46@ gmail.com. Väl­kom­na med – vi hörs!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.