Wizz Air fly­ger nu mel­lan Åbo och Kau­nas

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

ÅBO. På fre­dags­mor­go­nen av­gick det förs­ta di­rek­ta fly­get från Åbo till Kau­nas i Li­tau­en. Den nya flyg­för­bin­del­sen fi­ra­des med ka­ka och kaf­fe i ter­mi­na­len. I fort­sätt­ning­en fly­ger Wizz Air två gång­er i vec­kan till Kau­nas.

Kau­nas har över 300 000 in­vå­na­re och är Li­tau­ens näst störs­ta stad och ti­di­ga­re hu­vud­stad.

Till Vil­ni­us, som är Li­tau­ens nu­va­ran­de hu­vud­stad är det 100 kilo­me­ter från Kau­nas. Kau­nas kom­mer att va­ra Eu­ro­pas kul­tur­hu­vud­stad år 2022. Un­der det här året har an­ta­let per­so­ner som ta­git fly­get från Åbo ökat med 11 pro­cent. För till­fäl­let går det di­rekt­flyg från Åbo till Helsing­fors, Stock­holm, Ri­ga, Gdansk och Kau­nas.

HANNU WAHER

FESTLIG INVIGNING. Jark­ko Vir­ta­nen, bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör i Åbo och Ju­ha Aal­to­nen, chef för Åbo flyg­sta­tion in­vig­de den nya flyg­rut­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.