Svens­ka barn­guid­ning­ar på Apo­teksmu­se­et

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. När var du se­nast in på Apo­teksmu­se­et? I hel­gen blir det pre­miär för svensk­språ­ki­ga barn­guid­ning­ar. Tu­rer­na ba­se­rar sig på det nya gui­de­häf­tet ”Rund­vand­ring med Gustav” och vi­sar upp oli­ka si­dor av det ny­re­no­ve­ra­de mu­se­et. De svensk­språ­ki­ga guid­ning­ar­na star­tar lör­dag och sön­dag kloc­kan 12 samt kloc­kan 14. Som ar­betsupp­vis­ning i of­fi­ci­nen görs dess­utom en nyt­tig och lä­kan­de sal­va in­för vin­ter­sä­song­en bå­da da­gar­na kloc­kan 12-15. Pro­gram­met in­går i in­trä­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.