Kvinn­li­ga Aka­de­mi­ker i Åbo­land

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Vi gäs­tas på vårt no­vem­ber­mö­te av Ma­ri­an­ne Stuns som un­der ru­bri- ken ”Min in­dis­ka flic­ka” be­rät­tar om sitt fad­der­barn och sitt öv­ri­ga ar­be­te i slum­men i Indien. Tid­punkt och plats: Tis­dag 13.11 kl. 18.30 i ÅA:s hu­vud­bygg­nad, Dom­kyr­ko­tor­get 3. Väl­kom­na! Sty­rel­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.