RÄT­TEL­SE

Östnyland - - Fre­dag -

ÖN 18.9 si­dan 5. Ma­jo­ri­te­ten av de män­ni­skor i Fin­land som dött i ma­la­ria har in­te an­vänt fö­re­byg­gan­de me­di­cin. I ar­ti­keln stod det fel­ak­tigt fö­re­byg­gan­de vac­cin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.