Skol­byg­get kan ham­na i rät­ten

Östnyland - - Tisdag -

Det fins­ka skol­cent­ret i Lo­vi­sa blir snart fö­re­mål för en om­fat­tan­de re­no­ve­ring. I den ny­bygg­da de­len av sko­lan har sta­den och bygg­fö­re­ta­get Skans­ka än­nu in­te kom­mit till nå­gon över­ens­kom­mel­se, och det är nu allt me­ra san­no­likt att det le­der till en ju­ri­disk pro­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.