Vad har vi med oss?

Östnyland - - Evenemax -

Gio­achi­no Ros­si­ni:■Uver­tyr■till■ ope­ran■Bar­be­ra­ren i Se­vil­la.■Tos­hio Ho­so­ka­wa:■Frag­men­te 3.■ Ge­org Ri­e­del:■ La­by­rint.■ Ma­nu­el de Fal­la:■Ur■ba­let­ten■Den tre­kan­ti­ga hat­ten.■Fe­renc Far­kas:■Se­re­nad.■Ni­no Ro­ta:■Pic­co­la Of­fer­ta Mu­si­ca­le.■Lars-Erik Lars­son:■Qu­attro tem­pi.■Med­ver­kan­de■Ar­vid Lars­son,■fa­gott,■Yu­ki Koya­ma,■flöjt,■Fran­ci­sco Al­mazán,■oboe,■Gi­u­sep­pe Gen­ti­le,■kla­ri­nett■och■Pé­ter Já­no­si,■valt­horn.■In­spel­ning■från■ Mu­sik­hu­set■den■23■sep­tem­ber.■ Pro­duk­tion:■Yle■Ra­dio■1.■Pro­gram­värd:■Leif Nys­tén.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.