När en eko­no­misk buf­fert saknas

Östnyland - - Tisdag -

En fjär­de­del av pen­sio­nä­rer­na i Borgå har en in­komst som lig­ger un­der fat­tig­doms­grän­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.