Bon Jo­vi och At­ten­bo­rough

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

Fred­rik Skav­lan■får■be­sök■av■ den■unga■mi­ra­kel­stav­hop­pa­ren■och■EM-guld­vin­na­ren■Ar­mand Duplan­tis,■världs­stjär­nan■Bon Jo­vi,■#me­too-ad­vo­ka­ten■Glo­ria All­red,■som■i■ett■helt■ liv■käm­pat■för■att■få■män■som■ Bill Cos­by■och■Har­vey We­ins­te­in■ i■ fäng­el­se,■ och■ den■ le­gen­da­ris­ke■zoo­lo­gen■och■na­tur­fil­ma­ren■sir■Da­vid At­ten­bo­rough,■vars■fil­mer■ta­git■tit­tar­na■ till■ fan­tas­tis­ka■ plat­ser■ och■ mö­ten■ med■ spän­nan­de■ djur.■yle SVT1/Yle Are­nan fre­dag 22.00, Yle Fem sön­dag 19.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.