Berg och upp­förs­bac­kar

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

Gäs­ter■är■skå­de­spe­lar­pa­ret■Sop­hia och■Pel­le He­ik­ki­lä,■den■fö­re■det­ta■drog­miss­bru­ka­ren■Da­vid Björk­ström,■för­fat­tar­du­on■ Ted Fors­ström■och■Kaj Kor­kea-aho,■man­lig­hets­fors­ka­ren■ Har­ry Lu­nab­ba■samt■all­män­lä­ka­ren■Ro­bert Berg­holm.■yle Yle Fem mån­dag 21.00, re­pris tis­dag 9.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.