Se­g­rar för Åda­lens IF och Lo­vi­sa Tor

Det blev ett lyc­kat vec­ko­slut för Åda­lens IF och lo­vi­sa Tor i in­ne­ban­dyns di­vi­sion ett.

Östnyland - - Ön -

ÅIF be­seg­ra­de i Jy­vä­skylä O2 med 5 – 6 ef­ter för­läng­ning och Tor tog på hem­ma­plan en fin skalp när la­get vann över FBC Tur­ku med 9 – 5. En myc­ket hal­ta­de ta­bell top­pas av Lo­vi­sa med 9 po­äng (fem mat­cher), me­dan ÅIF en­dast spe­lat två mat­cher och ta­git två po­äng.

Match­hjäl­te för ÅIF blev Ma­ti­as Ku­is­ma då han sat­te 5 – 6 ef­ter 63.38 och gre­ja­de två po­äng. Öv­ri­ga mål gjor­des av Ant­ti Hu­o­vi­nen (2), Kim­mo Pek­ka­nen, Tu­o­mas Li­uko­lam­pi och At­te Hu­o­vi­nen. ÅIF spe­lar i Ing­man Are­na på fre­dag kl. 19 mot Ti­i­ke­rit.

I Lo­vi­sa id­rotts­hall bjöd Tor på

Fo­to: benny lil­jen­dahl

MÅLGLaTT. Asko San­te­ro gjor­de ett mål när Tor be­seg­ra­de FBC Tur­ku med 9 – 5. Till mat­chens hung­ri­gas­te spe­la­re val­des Jo­nat­han Flinck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.