Öst­ny­lands lä­sa­re gil­lar ho­tell­pla­ner­na i Val­ti­mo­hu­set

Östnyland - - Fredag -

Un­der vec­kan ha­de lä­sar­na på ost­ny­land.fi möj­lig­he­ten att be­rät­ta om vad de tyc­ker om pla­ner­na på ett bou­ti­que­ho­tell i Val­ti­mo­hu­set. Den här vec­kan har stads­sty­rel­sen sagt ja till an­bu­det.

He­la 83 pro­cent av de som sva­ra­de ser fram emot ett hög­klas­sigt ho­tell i cent­rum av Borgå. 244 lä­sa­re sva­ra­de på en­kä­ten. ÖN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.