Fö­re­läs­ning om sym­bo­lik i Lo­vi­sa

Östnyland - - Ön - ÖN

Sym­bo­lik spe­lar hu­vud­rol­len i sön­da­gens fö­re­läs­ning på Alms­ka Går­den i Lo­vi­sa. FD Reijo Lai­ne­la fö­re­lä­ser ut­i­från doc­kor, tex­ti­ler, mu­sik och an­nat som finns på ut­ställ­ning­en Vil­la Fors­ström. Den ex­ak­ta tid­punk­ten för fö­re­läs­ning­en är sön­da­gen den 21 ok­to­ber kloc­kan 15. Fritt inträde.

FO­TO: MIMOSA ELO

PÅ DJU­PET. Reijo Lai­ne­la fö­re­lä­ser på Alms­ka går­den på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.