Oli­ka for­mer av snack

Östnyland - - Redaktionen väljer -

Pro­gram­le­da­ren■Jan An­ders­son■och■fa­mil­je­te­ra­peu­ten■Ma­ria Sund­blom-Lind­berg.■Son­ja Kai­las­saa­ri■och■Mår­ten Svart­ström■lä­ser■dik­ter■in­för■en■ju­ry■som■be­står■av■Claes An­ders­son,■Han­ne­le Mi­kae­la Ta­i­vas­sa­lo■och■Bos­se Hell­sten.■Ken­neth Nars■bju­der■på■snacks.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.