Ny­hets­an­ka­ret Pe­ter Ny­man

Östnyland - - Ön -

Ny­hets­an­ka­ret■Pe­ter Ny­man■ var■ti­di­ga­re■domare■i■Ny­hetsläc­kan■I■Yle■TV1.■Då■han■var■på■ top­pen■av■sin■kar­riär■in­om■tv­un­der­håll­ning­en■ha­de■han■stor■ sorg■i■sitt■pri­vat­liv.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.