Dags att kö­ra ner Al­ko?

Östnyland - - Ön -

Star­ka■kraf­ter■lob­bar■för■att■ Al­ko■ körs■ ner.■ Fin­län­dar­na■ kan■dric­ka■li­ka■mått­fullt■som■ and­ra■eu­ro­pé­er,■sägs■det■i■de­bat­ten.■Men■lob­bar­na■ser■ock­så■den■fins­ka■al­ko­hol­mark­na­den,■som■är■värd■över■en■mil­jard■eu­ro.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.