Tes­ta fler jobb

Frida - - News -

Hej FRI­DA! Har sett att ni bör­jat ha med en si­da som he­ter ”Dröm­job­bet”. Jag tyc­ker det är väl­digt kul då jag in­te vet vad jag vill bli men ska väl­ja till gym­na­si­et om ett år. Skul­le ni kanske in­ter­vjua nå­gon som job­bar med TV el­ler är skå­dis? Det ha­de va­rit spän­nan­de att lä­sa om! /Ano­nym Svar: Hej! Tack för tip­sen! Håll ut­kik i tid­ning­en så kanske det dy­ker upp så små­ning­om. Kram,

FRI­DA-re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.