Broo­klyN Beck­ham

Frida - - Justnu - Född Ci­vil­stånd So­nia Ben Am­mar. Gör

14 mars 1999 i Stor­bri­tan­ni­en.

Dejtar mo­del­len

Går i sko­lan.

Pap­pa är en av värl­dens störs­ta fot­bolls­spe­la­re, Da­vid Beck­ham, och mam­ma, Victo­ria Beck­ham var en del av den världs­be­röm­da tjej­grup­pen Spice girls in­nan hon sad­la­de om och blev de­sig­ner. För Broo­klyn Beck­ham, och hans tre yng­re sys­kon, har det in­ne­bu­rit ett liv i ramp­lju­set. Nå­got som bå­de har för- och nack­de­lar.

– Det ne­ga­ti­va är att jag mås­te ha livvakt med mig näs­tan var jag än ska. Det po­si­ti­va är att jag har tu­ren att få back­stage-pass till fes­ti­va­ler och kon­ser­ter, sä­ger han till Miss vo­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.