FRI­DA dis­sar

Frida - - Justnu -

Väs­ka över tjock­jac­ka

En väs­ka (ryggsäck, ax­el­band you na­me it) är su­persnyggt att ha till din out­fit och prak­tisk att an­vän­da, tills den ska va­ra över din tjoc­ka jac­ka på vin­tern. Då är det in­te li­ka smi­digt läng­re.

Slut på film­se­ri­er

Du vän­tar i fle­ra år på att få se fort­sätt­ning­en på en film-se­rie och se­dan är allt till slut över. Men hur går du vi­da­re med ditt liv? Ef­ter att ha sett hur The

Hung­er­ga­mes- se­ri­en slu­tar (såå bra!) så vet vi på re­dak­tio­nen in­te vad vi ska vän­ta på läng­re...

För­se­na­de tåg

Så fort det blir kallt ute så stru­lar all typ av tåg­tra­fik. Är det in­te signal­fel är det for­dons­fel. Det är som att vi in­te vet vad ky­lan kan stäl­la till med, fast det upp­står var­je år. Nej, för­se­na­de tåg/tun­nel­ba­nor/ bus­sar och så vi­da­re är in­te kul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.