FRI­DA his­sar

Frida - - Justnu -

Go­dis i mäng­der

Jul- och ny­års­hel­gen in­ne­bär ju in­te ba­ra att du får va­ra le­dig och um­gås med vän­ner och fa­milj. Helt plöts­ligt är det tillå­tet att äta jul­go­dis var­je dag. Hur lyx­igt?

Nystart

Haft ett tufft år? Nu kan du läg­ga år 2015 bakom dig och ba­ra se nya möj­lig­he­ter för näs­ta år. Hur skönt är det in­te att stänga ett ka­pi­tel av sitt liv och gå vi­da­re? Hej nystart!

Teen wolf är till­ba­ka

Ef­ter års­skif­tet är det många se­ri­er som bör­jar sän­das igen. Te­enwolf är en av dem. Den fem­te ja­nu­a­ri bör­jar sä­song 5B att sän­das i USA. Vem läng­tar? Vi gör!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.