Le­ta­de lä­gen­het i smyg

Frida - - Ur Livet -

Isa­bell var rädd för Jör­gen och dröm­de mar­dröm­mar om hur han gjor­de il­la hen­nes mam­ma. Det räck­te med att Isa­bell la ka­vi­ar­tu­ben på fel hyl­la så bra­ka­de hel­ve­tet lös.

– Jag fick skit för allt. Om hans eg­na barn tap­pa­de en lam­pa i gol­vet så var det än­då jag som fick skul­den. Jag och mam­ma tas­sa­de på tå och fick ald­rig va­ra en­sam­ma el­ler pra­ta med varand­ra.

Ut­åt sett var Jör­gen en snäll per­son med myc­ket hu­mor, men när Isa­bells bäs­ta kom­pis bör­ja­de ana att någon­ting var fel in­såg även Isa­bell att si­tu­a­tio­nen var ohåll­bar.

– Jag ljög för mam­ma och sa att jag be­rät­tat allt för en lä­ra­re på sko­lan och att so­ci­a­len skul­le ta mig ifrån hen­ne om vi in­te flyd­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.