Vi job­bar här!

Re­dakt io­nen sva­rar: Du ham­nar på ett ka­ra­o­ke­stäl­le, vil­ken låt sjung­er du?

Frida - - Justnu -

Chefre­dak­tör

Te­re­se Al­lert Det blir en klas­sisk schla­ger i stil med Tu­sen och en natt med Char­lot­te Pe­rel­li.

Web­ban­sva­rig

Cas­sand­ra Lind­blom Jag sjung­er nå­got i stil med

Sa­mir och Vik­tors Ba­da nak­na. Kan in­te ta hög­re to­ner än så.

Art director

Mi­kae­la Kor­tell Jag kör på girl po­wer med

Cyn­di Lau­pers låt Girls Just Want To Ha­ve Fun

On­li­ne­re­por­ter

Em­mi An­der­berg Kom igen Lena med Hå­kan

Hell­ström. Det ha­de bli­vit allsång!

Re­por­ter

Sa­ra Jer­gard

Jag har ti­di­ga­re ri­vit av en otro­ligt falsk ver­sion av Mag­nus

Ugglas Kung för en dag.

Vi­de­o­re­por­ter

Julia Kna­ve

Bre­a­king free Från High school mu­si­cal. Gär­na som

du­ett med Zac Efron.

So­ci­a­la me­di­er-re­dak­tör

My Lars­son As long as you love me med

Back­stre­et Boys (det har hänt för många gång­er i verk­lig­he­ten).

Vi­de­o­re­por­ter

Han­na Wik­ström Jag sjung­er Jus­tin Bie­bers Ba­by och bril­je­rar med rap­pen för den

kan jag fak­tiskt ut­an­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.