jag träf­fa­de en kän­dis!

Frida - - Justnu -

Jag har träf­fat Lu­ke Hem­mings och det var en så pir­rig upp­le­vel­se för de har va­rit mi­na fö­re­bil­der i fle­ra år, och så får jag kra­ma Lu­ke och ta bild med ho­nom. Jag tror ald­rig jag har va­rit lyck­li­ga­re. /Za­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.