Ni pep­par mig

Frida - - Justnu -

Hej bäs­ta FRI­DA-tid­ning­en! Jag är en av al­la som li­der av ång­est och mår då­ligt för väl­digt myc­ket. Ibland stan­nar jag hem­ma från sko­lan för att jag in­te or­kar träf­fa nå­gon. Kän­ner mig ock­så ut­an­för och att mi­na vän­ner in­te är rik­ti­ga vän­ner. Men då blir jag all­tid li­ka glad när jag ser att det kom­mit ut en ny video på er YouTu­be-ka­nal el­ler ett nytt av­snitt av pod­den. Ni pep­par mig att för­sö­ka må bätt­re och jag blir all­tid gla­da­re ef­ter att ha sett en video. /S

Svar: Hej tje­jen! Vad trå­kigt att hö­ra att du in­te mår så bra. Har du pra­tat med nå­gon om det här? Det finns hjälp att få och det blir of­ta lät­ta­re när man får sät­ta ord på hur man kän­ner. Att vår podd och YouTu­be-ka­nal pep­par dig gör oss så gla­da och stol­ta. Det är där­för vi finns, för att stär­ka al­la ni fan­tas­tis­ka tje­jer. Du är grym, glöm in­te det!

Kram, FRI­DA-re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.