Mer ut­länds­ka YouTu­bers

Frida - - Justnu -

Hej! Jag gil­lar att ni skri­ver om YouTu­bers men det bru­kar mest ba­ra va­ra svens­ka som Man­fred Er­lands­son och The­re­se

Lind­gren. Jag tycker om dem ock­så men bru­kar tit­ta mest på ut­länds­ka YouTu­bers som Ty­ler Oak­ley, Jen­na Mar­bles och

Joe Sugg. Kan ni skri­va om dem? Tack på

för­hand! /YT-fa­net

Svar: Hej! Den störs­ta an­led­ning­en till att vi har mest svens­ka YouTu­bers är helt en­kelt för att det är lät­ta­re att få en in­ter­vju med dem. Men själv­klart ska vi för­sö­ka få in YouTu­bers från and­ra län­der ock­så.

Kram, FRI­DA-re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.