Job­bigt att re­sa

Frida - - Kändis -

Vad är det bäs­ta med att va­ra känd?

Mar­cus: Att du får träf­fa fan­sen. Mar­ti­nus: Och träf­fa mas­sa nya män­ni­skor.

Det säms­ta?

Mar­ti­nus: Vi äls­kar det vi gör… Mar­cus: … men kanske all res­tid, att vi sit­ter så länge i bil el­ler flyg. Kanske det. Men det bäs­ta med det är att det är skönt att kom­ma fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.