Skrev lå­tar

Frida - - Kändis -

Tay­lors mam­ma såg sin dot­ter li­da var­je dag när hon häm­ta­de hen­ne från sko­lan. För att gö­ra Tay­lor glad åk­te de of­ta till shop­ping­gal­le­ri­or för att glöm­ma de ne­ga­ti­va tan­kar­na.

– När jag var som mest mob­bad åk­te vi of­ta till en spe­ci­ell bu­tik full av ste­nar. Min fa­vo­rit var en Opal-sten och jag minns att den var så otro­ligt vac­ker och på nå­got kons­tigt sätt fick den mig på bätt­re hu­mör.Vi köp­te den ald­rig, ut­an tit­ta­de ba­ra. Men det räck­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.