Tar mas­sa ta­blet­ter

Frida - - Pepp! -

Den kro­nis­ka sjuk­do­men gör att Caj­sa mås­te ta om­kring 60 oli­ka ta­blet­ter om da­gen: allt från livsvik­ti­ga vi­ta­mi­ner till di­ver­se nä­rings­pul­ver. Allt för att hen­nes kropp ska fun­ge­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.