Rsve­adraakr:t io­nen

Vil­ken fan­ba­se till­hör du?

Frida - - Frida - namn.ef­ter­namn@fri­da­for­lag.se

Chefre­dak­tör

Te­re­se Al­lert

PLL Ar­my FTW!

Web­ban­sva­rig

Cas­sand­ra Lind­blom

Jag är en Teen Wolf:er (vi har ing­et namn - kan ing­en

kom­ma på ett bra?!).

Art director

Mi­kae­la Kor­tell

Jag är en Vam­pet­te! De­ras mu­sik går på re­pe­at

hem­ma hos mig.

On­li­ne­re­por­ter

Em­mi An­der­berg

Är en stolt Zla­ta­nist, min kär­lek till ho­nom dör ald­rig.

Re­por­ter

Sa­ra Jer­gard

5SOS fam så klart! De­ras spel­ning­ar är de jag ser

fram emot mest av al­las. Vi­de­o­re­por­ter

Han­na Wik­ström The­re­se Lind­grens!

Vad he­ter den?

So­ci­a­la me­di­er-re­dak­tör

My Lars­son

Jer­gar­di­ans, lätt! (OBS! Jag grun­da­de i prin­cip den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.