jag träf­fa­de en kän­dis!

Frida - - Frida -

Vi träf­fa­de Man­fred Erlandsson och He­ja In­ter­net. Bå­da två var verk­li­gen su­per­trev­li­ga och det var svårt att slu­ta le när vi gick där­i­från. /Jul­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.