Vill lä­sa om van­li­ga män­ni­skor

Frida - - Frida -

Hej FRI­DA-tid­ning­en! Jag tyc­ker att er tidning är den bäs­ta som finns och blir li­ka glad var­je gång jag ser att den lig­ger i brev­lå­dan. Men jag har ett för­slag. Kan ni in­te skri­va li­te mer om van­li­ga män­ni­skor? Vet att det är en kän­dis­tid­ning men det skul­le va­ra kul att få lä­sa li­te mer om de som in­te var kän­da men än­då va­rit med om sa­ker? /Jo­han­na

Svar: Hej Jo­han­na! Bra tips! Vi ska ab­so­lut för­sö­ka få in li­te mer ”van­li­ga” män­ni­skor i tid­ning­en. Tror att du kom­mer gil­la ar­ti­keln om att le­va med en obot­lig sjuk­dom på si­dan 56-58 i det här num­ret. Mis­sa in­te den! Kram, FRI­DA-re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.