Hur är Mar­cus & Mar­ti­nus?

Frida - - Frida -

Hej! Ni har ju träf­fat Mar­cus & Mar­ti­nus så jag und­rar om de är li­ka snäl­la i verk­lig­he­ten som de ver­kar? Jag har ald­rig träf­fat dem men det är min störs­ta dröm. /MMer

Svar: Hej M&M-fa­net! Ja, vi har träf­fat kil­lar­na två gång­er och de är fak­tiskt pre­cis så snäl­la som man tror även i verk­lig­he­ten. De ver­kar all­tid va­ra på top­pen­hu­mör, är väl­digt hjälp­sam­ma (som att de frå­gar om de ska bä­ra någ­ra av vå­ra sa­ker) och stäl­ler mas­sa frå­gor till oss ock­så. De är dess­utom proffs på YouTu­be och bru­kar där­för ta över vår vlogg­ka­me­ra. Mis­sa in­te det på vår ka­nal! Kram, FRI­DA-re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.