Vi på FRI­DA…

Frida - - Frida -

… vill ge er den bäs­ta bland­ning­en av underhållning och

pepp. … vill stär­ka unga tje­jer och öka själv­käns­lan bland vå­ra

lä­sa­re. … in­klu­de­rar al­la oav­sett sex­u­a­li­tet, där­för är kär­leks

ar­tik­lar­na könsne­utra­la. … job­bar för att ni i var­je num­mer ska kom­ma när­ma­re era fa­vo­rit­kän­di­sar och få lä­ra kän­na dem bätt­re. … tror på unga tje­jer och vill stär­ka er röst i sam­häl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.