Nej till al­ko­hol

Frida - - Justnu -

Un­der de se­nas­te må­na­der­na har Lea haft fullt upp med att spe­la in and­ra sä­song­en av Scream qu­e­ens men hon har även hun­nit med att hänga i stu­di­on.

– Jag spe­lar in mitt and­ra al­bum, som för­hopp­nings­vis släpps i slu­tet av året el­ler i bör­jan av näs­ta. Jag fo­ku­se­rar på att snart fär­dig­stäl­la det så att jag kan äg­na mig helt åt in­spel­ning­en av se­ri­en.

Trots kol­le­gor som an­vänt dro­ger, fes­tat och druc­kit al­ko­hol så har Lea un­der åren i ramp­lju­set lyc­kats und­vi­ka allt som är far­ligt för hen­nes kropp.

– För att jag ska må bra väl­jer jag att hål­la mig un­dan gal­na sa­ker. Jag trä­nar, äter bra, skrat­tar myc­ket, um­gås med fa­milj och vän­ner, dric­ker ton­vis med vat­ten och so­ver otro­ligt myc­ket. När jag väx­te upp sa min mam­ma ”du får ba­ra en kropp så det gäl­ler att be­hand­la den väl” och det le­ver jag ef­ter än idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.