Vil­le bli strids­pi­lot

Frida - - Kändis -

Om in­te Astrid ha­de sökt till Idol tror hon in­te att hon ha­de job­bat med musik, även om hon idag har svårt att se sig själv gö­ra någon­ting an­nat. Från bör­jan ha­de hon helt and­ra fram­tids­pla­ner.

– Jag vil­le egent­li­gen bli strids­pi­lot. Kanske för att det in­te är så ty­piskt ”tje­jigt”. Många sä­ger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.