Då­li­ga re­cen­sio­ner

Frida - - Kändis -

Det in­ne­bär in­te ba­ra guld och grö­na sko­gar att re­sa runt och tjä­na mil­jon­tals kro­nor. Jus­tin har un­der tur­nén fått mäng­der av hår­da ord från re­cen­sen­ter i me­dia. ”Han upp­träd­de med li­ka stor en­tu­si­asm som en ton­å­ring som tving­as stä­da sitt rum”, skri­ver The Detro­it News. Me­dan Pho­e­nix New Ti­mes kla­gar över Jus­tins play­back-sång: ”Mik­ro­fo­nen var in­te i när­he­ten av hans mun...”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.