Fest, dej­tan­de och natt­klub­bar

Frida - - Kändis -

Trots ett hek­tiskt tur­nésche­ma har 22-åring­en hun­nit med att roa sig mel­lan var­ven. Mo­del­len Bar­ba­ra Pal­vin, skå­di­sen Ni­co­la Peltz och en mys­tisk bru­nett är ba­ra någ­ra av de tje­jer Jus­tin dej­tat un­der tur­nén. Ri­ta Ora, Ari­a­na Gran­de och syst­rar­na Kar­dashi­an/Jen­ner har ock­så hängt med Jus­tin, bå­de på re­stau­rang­er och natt­klub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.