Stäl­ler in me­et & gre­et

Frida - - Kändis -

Jus­tin stäl­ler in al­la kom­man­de M&G-till­fäl­len. An­led­ning­en? De gör ho­nom de­pri­me­rad.

– Jag vill få män­ni­skor att le och va­ra gla­da, men in­te till vil­ket pris som helst. Jag kän­ner mig all­tid men­talt och känslo­mäs­sigt ut­mat­tad, på grän­sen till de­pri­me­rad ef­ter mö­te­na, skri­ver han till mil­jon­tals be­svik­na fans på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.