In­ställd kon­sert

Frida - - Kändis -

För fle­ra år se­dan an­kla­ga­des Jus­tin för att smuts­kas­ta Ar­gen­ti­nas flag­ga ef­ter att ha spar­kat bort den un­der en kon­sert i Bu­e­nos Aires. 2015 fick Jus­tin en ar­re­ste­rings­or­der mot sig ef­ter bråk med pa­pa­raz­zi i sam­ma stad.Tack va­re sitt för­flut­na för­bjöd Ar­gen­ti­nas re­ge­ring Jus­tin från att hål­la sin kon­sert i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.